Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 14 od 23.04.2018.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 14/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex