Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 12/2022 od 21.04.2022.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2022. GODINU - PRVI REBALANS ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • ODLUKA O PROMENI NAZIVA PARKA U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA PARKA U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURNI CENTAR "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURNI CENTAR "BRANA CRNČEVIĆ" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE U OSNIVANJU ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "SOLIDARNOST" RUMA (Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE POLETARAC RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE POLETARAC RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "STEVAN PUZIĆ" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA MANDATNO IMUNITETNE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA MANDATNO IMUNITETNE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNA AKTA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNA AKTA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA OPŠTINE STARA PAZOVA PREMA AKCIONARSKOM DRUŠTVU "INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD" BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SNABDEVANJU VODOM ("Sl. list opština Srema", br. 12/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex