Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 1 od 03.01.2018.)


  • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 1/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex