Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada - Opštine

(broj 73 od 28.11.2016.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA I NADZORNOG ODBORA MESNE ZAJEDNICE "SALAJKA" ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 73/2016)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex