Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 99 od 15.10.2018.)


 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA I DRUGIM OBLICIMA MESNE SAMOUPRAVE U GRADSKOJ OPŠTINI LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • ODLUKA O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVNILNIKA O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA, PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC", LAZAREVAC ZA 2018. GODINU, SA FINANSIJSKIM PLANOM ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU SOPOT ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA SAVETA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 99/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex