Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 96/2020 od 21.08.2020.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA I ČLANOVA ORGANA I RADNIH TELA SKUPŠTINE I DRUGIH ORGANA GRADSKE OPŠTINE I PLATAMA I NAKNADAMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O IZRADI ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRALNE ZONE OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ŽELEZNIČKE PRUGE I ŽELEZNIČKE STANICE SA MOSTOM PREKO REKE KOLUBARE U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE SU IZABRANI ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROPISE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONOG ODBORA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA, KADROVSKA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU VERIFIKACIONOG ODBORA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENICE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENICE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKU GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 96/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex