Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 92 od 07.12.2017.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)
  • ODLUKA O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "PAROBROD" ("Sl. list grada Beograda", br. 92/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex