Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 91 od 09.10.2018.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-REKREATIVNO POSLOVNI CENTAR "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)
  • ODLUKA O IZMENI NAZIVA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "PAROBROD" I IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "PAROBROD" ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU DOPUNU CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)
  • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex