Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 91 od 06.12.2017.)


  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ORGANIZACIJI, SASTAVU I NADLEŽNOSTIMA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2017)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2017)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICE,ČLANOVA/ČLANICA I ZAMENIKA/ZAMENICA ČLANOVA/ČLANICA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 91/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex