Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 90/2021 od 19.10.2021.)


  • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2021)
  • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex