Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 90 od 05.10.2018.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVAN GUNDULIĆ", NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KNEZ SIMA MARKOVIĆ", BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA OPŠTINSKIH ODBORNIKA I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA I OPŠTINSKOJ UPRAVI ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ODLUKA O OKONČANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE NAD DIREKCIJOM ZA RAZVOJ I IZGRADNJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO JP, BARAJEVO - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ODLUKA O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA DIREKCIJE ZA RAZVOJ I IZGRADNJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO JP, BARAJEVO - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP-ZVEZDARA" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VD DIREKTORA USTANOVE CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZJAVE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA DIREKCIJE ZA RAZVOJ I IZGRADNJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO JP, BARAJEVO - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM POSTUPKU LIKVIDACIJE DIREKCIJE ZA RAZVOJ I IZGRADNJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO JP, BARAJEVO - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ZAVRŠNOG LIKVIDACIONOG BILANSA DIREKCIJE ZA RAZVOJ I IZGRADNJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO JP, BARAJEVO - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 90/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex