Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 89 od 29.11.2017.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "FILIP VIŠNJIĆ", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK O USLUGAMA ORGANIZACIJE DOGAĐAJA U PROSTORIJAMA U KUĆI KRALJA PETRA I ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O KORIŠĆENJU KUĆE KRALJA PETRA I ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKO-KULTURNOG CENTRA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRAN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I FIZIČKU KULTURU I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA SPOMENIKE I NAZIVE ULICA I TRGOVA I IZBORU NOVOG ČLANA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I IZBORU NOVOG ČLANA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I IZBORU NOVIH ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU I IZBORU NOVIH ČLANOVA SAVETA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex