Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 86/2021 od 27.10.2021.)


 • ODLUKA O UPOTREBI IMENA, GRBA I ZASTAVE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O GRBU I ZASTAVI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA BR. 456-02 OD 10. SEPTEMBRA 2021. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" BEOGRAD ZA 2021. GODINU SA OČEKIVANIM OSTVARENJEM PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA U 2020. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRANA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE I SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • ODLUKA O IZMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANA I ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ČUKARICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU FINANSIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE GO GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)
 • ODLUKA O USVAJANJU DOPUNE CENOVNIKA USLUGA JP SURČIN - GAS ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA BROJ 1351/21 OD 1. SEPTEMBRA 2021. ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex