Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 83/2021 od 10.09.2021.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA,ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)
  • REŠENJE O PRESTANKU OBAVLJANJA DUŽNOSTI NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex