Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 83 od 19.09.2018.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU LOKALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2018)
  • ODLUKA O POSLOVNOM PROSTORU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2018)
  • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2018)
  • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 83/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex