Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 82 od 17.09.2018.)


 • ODLUKA O ČETVRTOJ IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN OBELEŽJA - PLOČE ŽRTVAMA POPLAVE U OBRENOVCU MAJA 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN OBELEŽJA U OBRENOVCU POGINULIM VATROGASCIMA, PRIPADNICIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI U VANREDNIM SITUACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O TREĆOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ZONIRANJU I UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O PRVOJ IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)
 • TREĆA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex