Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 81/2021 od 06.09.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA FINANSIRANJA I SUFINANSIRANJA PROGRAMA UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • ODLUKA O UVOĐENJU KUĆNIH LJUBIMACA U PROSTORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex