Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 81 od 13.09.2018.)


  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRAĆA BARUH", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO PEŠIĆ", ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 81/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex