Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 78/2020 od 20.06.2020.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2020)
  • ODLUKA O KONAČNOM BROJU UPISANIH BIRAČA U BIRAČKI SPISAK KOJI SE VODI ZA GRADSKU OPŠTINU SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2020)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex