Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 77 od 15.08.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU DOPUNU CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU (PREČIŠĆEN TEKST) ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex