Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 77 od 03.11.2017.)


  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA JP "DIP MLADENOVAC" U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)
  • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE U KO VLAŠKA ("Sl. list grada Beograda", br. 77/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex