Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 74 od 19.10.2017.)


  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 74/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 74/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 74/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 74/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex