Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 73/2020 od 12.06.2020.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2020)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA, RASPISANIM ZA 21. JUN 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2020)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC O DOPUNI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex