Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 71 od 02.10.2017.)


  • ODLUKA O IZMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2017)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2017)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA O IZMENI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2017)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O DVANAESTOJ DOPUNI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 71/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex