Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 70 od 04.07.2018.)


 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2017. GODINU
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA SAHRANJIVANJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKO-KULTURNOG CENTRA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • REŠENJE O IZBORU ČLANICE VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENICE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex