Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 69/2022 od 27.06.2022.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA
 • ODLUKA O USTUPANJU KVATROMARANA NA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI GO SURČIN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex