Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 63 od 12.09.2017.)


 • JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2017. GODINU IZ OBLASTI: AKTIVNOSTI PENZIONERSKIH ORGANIZACIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2017. GODINU IZ OBLASTI: AKTIVNOSTI PENZIONERSKIH ORGANIZACIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IZBORU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA GRADSKU OPŠTINU ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I FIZIČKU KULTURU ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PREDLOGE ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex