Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 62/2022 od 16.06.2022.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" O RASPODELI DOBITI IZ 2021. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA O DRUGOM REBALANSU PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex