Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 62 od 04.09.2017.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK O USLUGAMA ORGANIZACIJE AKTIVNOSTI U PROSTORIJAMA DEČJEG KULTURNOG CENTRA "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2017)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2017)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GO SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2017)
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O KORIŠĆENJU KUĆE KRALJA PETRA I ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2017)
  • ODLUKA O IZBORU ZAŠTITNIKA GRAĐANA/GRAĐANKI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2017)
  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2017)
  • PLAN POSTAVLJANJA KIOSAKA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 62/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex