Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 59 od 18.08.2017.)


  • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2017)
  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2017)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2017)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex