Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 57/2021 od 29.06.2021.)


  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex