Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 54/2021 od 25.06.2021.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU "VLADA DIVLJAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU RASHODA KOJI SE ZBOG SVOJE PRIRODE ZAKLJUČUJU NA PERIOD KOJI SE NE PODUDARA SA BUDŽETSKOM KALENDARSKOM GODINOM - FINANSIRANJE RASHODA PO PROGRAMU RAZVOJA SPORTA ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE, IZMENE NAZIVA ILI DAVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASEOKA I DRUGIH NASELJENIH MESTA ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKA OPŠTINA SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex