Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 53 od 17.07.2017.)


  • ISPRAVKA ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANJA DOSPELIH ZA PERIOD OD 1. SEPTEMBRA DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE I KONVERZIJI POTRAŽIVANJA DOSPELIHNA DAN 31. AVGUST 2015. GODINE PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH I USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA U TRAJNI ULOG U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA GP "MOSTOGRADNJA" A.D. IZ BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE "PRVO PRIGRADSKO POZORIŠTE LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 53/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex