Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 50 od 07.07.2017.)


  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE KOJOM SE USVAJA GODIŠNJI LIKVIDACIONI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA U LIKVIDACIJI" ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 50/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex