Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 49/2022 od 05.05.2022.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANU UPRAVNOG ODBORA "STAROGRADSKE FONDACIJE" ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA JP1/22 ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22 ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex