Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 46/2022 od 20.04.2022.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA" U LIKVIDACIJI ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2021. DO 31. DECEMBRA 2021. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • ODLUKA O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA U LIKVIDACIJI" ZA 2021. GODINU SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2021. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU TIMA ZA PRAĆENJE, IZVEŠTAVANJE I EVALUACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMSKE POPULACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA PERIOD 2021-2023. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" BEOGRAD ZA 2022. GODINU SA OČEKIVANIM OSTVARENJEM PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA U 2021. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • TREĆA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP 1/22 ("Sl. list grada Beograda", br. 46/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex