Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 44 od 14.06.2018.)


  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O PETNAESTOJ IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" O RASPODELI DOBITI IZ 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - RAKOVICA" O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOST NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA O REBALANSU BUDŽETA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex