Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 39 od 29.05.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • ODLUKU ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • ODLUKU O IZMENI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • PRVA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex