Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 38 od 28.05.2019.)


  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE NARODNI UNIVERZITET "SVETOZAR MARKOVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA DOMA KULTURE "RIPANJ" U RIPNJU ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)
  • ZAKLJUČAK O IZMENI ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 38/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex