Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 36 od 18.05.2018.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2018)
  • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2018)
  • REŠENJE O ČETVRTOJ IZMENI I DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS" OBRENOVAC IZ OBRENOVCA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA PARKIRANJE NA ODREĐENIM I UREĐENIM JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex