Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 33/2021 od 17.05.2021.)


  • DRUGA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • ODLUKA O ŠESTOJ IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA UPOTREBU IMENA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU STATUTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex