Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 33 od 30.04.2018.)


  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2018)
  • ODLUKA O PRIHVATANJU OSNIVAČKOG UDELA ODNOSNO OSNIVAČKIH PRAVA NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE "RADIO BARAJEVO" DOO ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE BARAJEVO ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2018)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 33/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex