Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 32/2022 od 15.03.2022.)


  • DRUGA IZMENA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2022)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ŠESTOJ IZMENI ODLUKE O ZONIRANJU I UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2022)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 32/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex