Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 3 od 15.01.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA RADA FEKALKE ZA FIZIČKA LICA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGE ISPORUKE VODE GRAĐANIMA U CISTERNAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA USLUGE UGRADNJE KANALIZACIONIH I VODOVODNIH CEVI I OSTALE USLUGE VODOVODA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENAMA POGREBNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O CENAMA OSNOVNIH KOMUNALNIH USLUGA ISPORUKE VODE I IZNOŠENJA SMEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 3/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex