Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 28 od 26.03.2018.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKE KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NASTALE NAKON ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA - KIOSKA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • PLAN POSTAVLJANJA TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH POKRETNIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA, PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" OBRENOVAC O IZMENI CENOVNIKA OSNOVNIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "VLADA DIVLJAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 28/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex