Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 24/2022 od 24.02.2022.)


  • JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JP "POSLOVNI CENTAR - VOŽDOVAC" NA ČETIRI GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2022)
  • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2022)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2022)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2022)
  • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2022)
  • POSLOVNIK IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 24/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex