Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 23 od 15.04.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA OPŠTINSKIH ODBORNIKA I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA I OPŠTINSKOJ UPRAVI ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O CENAMA USLUGE ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • REŠENJE O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2019 )

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex