Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 20 od 27.02.2018.)


 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA KOJIM UPRAVLJA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA GRADSKA OPŠTINA GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • PLAN POSTAVLJANJA TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-REKREATIVNO POSLOVNOG CENTRA "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O CENAMA OSTALIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O CENAMA OSTALIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "PAROBROD" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP SRPC "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP SRPC "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE I POGREBNE USLUGE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 20/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex