Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 18 od 18.03.2019.)


 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE, SPECIJALIZOVANIM JEDINICAMA CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE, IMENOVANJU POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "RIPANJ" ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IZMENAMA I DOPUNAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN U OSNIVANJU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN U OSNIVANJU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN U OSNIVANJU ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA I DONOŠENJE REŠENJA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA U GRADSKOJ OPŠTINI SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZBOG PODNETE OSTAVKE ("Sl. list grada Beograda", br. 18/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex