Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 16/2021 od 22.03.2021.)


  • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2021)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2021)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex